Σύμφωνα και με το Νέο Νόμο 4384/26-04-2016 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄) θα πρέπει οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί να καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων.